A- A A+

เมนู

คุณธรรม คือ ลงมือทำ ..โดย ยงจิรายุ. อุปเสน

Hits: 763

     เรื่องราวดีๆ นี้ เกิดเกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | มังกรทอง | มือถือฟรี | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลาจากจุดเล็กๆ จนกลายเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ ในจังหวัดราชบุรี เริ่มต้นเกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | มังกรทอง | มือถือฟรี | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลาจากกรรมการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมราชบุรีคนหนึ่ง ที่เห็นว่า การประชุมกันเกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | มังกรทอง | มือถือฟรี | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลาศาลากลางจังหวัด ไม่ได้นำไปสู่การลงมือปฏิบัติที่สะท้อนคุณธรรมร่วมของคนในราชบุรีได้เลย การเป็นจังหวัดคุณธรรมต้องลงมือทำ ไม่ใช่เน้นการพูด บุคคลคนนั้น ก็คือ นายกฉัตรชัย ธนิกกุล นายก อบต.เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | มังกรทอง | มือถือฟรี | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลาคา จากนั้น ได้ทำให้ศูนย์คุณธรรม และภาคีเครือข่ายราชบุรี ลงไปพบความจริงที่ตำบลเกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | มังกรทอง | มือถือฟรี | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลาคา ว่าชาวเกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | มังกรทอง | มือถือฟรี | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลาเดือดร้อนจากสภาพความแห้งแล้ง ลำห้วยที่เคยอาศัยไม่สามารถจัดเก็เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | มังกรทอง | มือถือฟรี | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลา้ำได้ ในหน้าแล้ง เพราะชาวเกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | มังกรทอง | มือถือฟรี | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลาบุกรุกตัดต้นไม้ริมห้วย เพื่อปลูกสัปรด ไม่มีต้นไม้ให้ความชุมชื้น น้ำขาดแคลน ปู ปลา อาหารหายไป ชีวิตที่ดำรงอยู่ไม่มีสุข ไม่ใช่ชาวเกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | มังกรทอง | มือถือฟรี | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลาไม่ใส่ใจในคุณธรรม แต่อยากเห็นสมัชชาคุณธรรมลงมือทำ หลังสำรวจลำห้วยน้ำขาว เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | มังกรทอง | มือถือฟรี | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลาได้ประชุมกับแกนนำชาวเกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | มังกรทอง | มือถือฟรี | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลา จนตกผลึก ต้องฟื้นลำห้วยให้กลับมา จึงเกิดสมัชชาคุณธรรมรูปแบบใหม่ ด้วยการระดมทุนต้นไม้ อาหาร และพลังจิตอาสา 700 คน ทั้งในจังหวัดและ กทม. ไปปลูกต้นไม้ริมห้วยน้ำขาว ระยะทาง 3 กม. ในปี 2559 ปีต่อมา สมาคมนักสร้างสุขฯ นำโดย บ.ริกิ การ์เมนส์ จำกัด และองค์กรเกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | มังกรทอง | มือถือฟรี | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลาในจังหวัดราชบุรี ก็ได้ต่อยอดระดมจิตอาสากว่า 1,000 คน ไปสร้างฝายมีชีวิต ในบริเวณลำห้วยน้ำขาว จนเกิดผลเป็นรูปธรรม ชาวเกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | มังกรทอง | มือถือฟรี | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลาได้เห็นต้นไม้ที่เติบโต ได้น้ำไว้บริโภคใช้สอย มีปู ปลา กลับมา คืนชีพลำห้วยในช่วงข้ามคืน

 

     ผลจากการสร้างฝายมีชีวิตที่มีหลักการโดยทีมภรรยารองผู้บัญชาการกองทัพบก และครูโก๋ ครูฝายจากทุกภาคที่ระดมกันมาออกแรง ได้เกิดแรงกระเพื่อมส่งต่อให้เกิดการทำฝายมีชีวิต โดยชาวเกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | มังกรทอง | มือถือฟรี | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลากันเอง ในระยะที่ผ่านมา มากกว่า 10 ฝาย ในปีนี้ ได้ส่งต่อไปยัง อ.สวนผึ้ง ที่ รร.เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | มังกรทอง | มือถือฟรี | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลาตะโกล่าง ซึ่งเป็นเกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | มังกรทอง | มือถือฟรี | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลาคุณธรรม ในพื้นที่ชายแดนไทย พม่า เพื่อรักษาป่า รักษาน้ำ ให้ชีวิต ...

 

สมัชชาคุณธรรม ที่เป็นรูปแบบลงมือทำ เป็นงานบุญใหญ่ ที่ต้องร่วมแรง ร่วมใจ ลงมือทำ ไม่ใช่การไปพูดให้คนมีความรู้เท่านั้น

หนึ่งในเกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | มังกรทอง | มือถือฟรี | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลาดีๆ ของภาคีเครือข่ายคุณธรรม ที่จังหวัดคุณธรรมมี ตอบโจทย์สังคมไทย 4.0
.................
จี ยอง .. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

About The Author

A

Gender: Male x-zaa@hotmail.com