A- A A+

เมนู

061161 001

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมงานเปิดตัวโครงการ “อุ่นรัก อุ่นใจ ไบโพลาร์ Healthy mind, Happy life” เรียนรู้และเข้าใจโรคทางจิตเวช พร้อมมอบโอกาสให้ผู้ป่วยได้ใช้ชีวิตอย่างเป็นสุข พร้อมกล่าวว่า การขับเคลื่อนให้ Healthy mind เกิดเกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | มังกรทอง | มือถือฟรี | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลาได้คือ กระบวนการยกระดับคุณค่าทางจิตใจ และที่สำคัญที่สุดคือเริ่มได้ที่ตัวเกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | มังกรทอง | มือถือฟรี | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลา

ถ้าวันนี้ใจเกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | มังกรทอง | มือถือฟรี | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลาสบาย พลังบวกจะส่งพลังให้กับตัวเกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | มังกรทอง | มือถือฟรี | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลาเอง คนที่อยู่ใกล้ชิด โดยร่วมกับแพทยสมาคมแห่งเกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | มังกรทอง | มือถือฟรี | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลา ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่วนของการขับเคลื่อน โครงการ ”แพทย์ในดวงใจ 77 จังหวัด” และขับเคลื่อนคุณธรรมและขยายพื้นที่ความดี ในวงการวิชาชีพสาธารณสุข และวิชาชีพอื่น ๆ โดยใช้หลักคุณธรรม 4 ประการ พอเพียง จิตอาสา มีวินัย และสุจริต และมี ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ นายกแพทยสมาคมแห่งเกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | มังกรทอง | มือถือฟรี | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลา ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานเปิดงาน และกล่าวถึงวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่คนในสังคมได้รับรู้ถึงความรู้สึก และเข้าใจอาการของผู้ป่วยไบโพลาร์ รวมไปถึงการที่ผู้ป่วยกลุ่มนี้จะได้มีที่ยืนในสังคมอย่างเป็นธรรม ภายในงานยังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การดูแลสุขภาพจิตให้แข็งแรงและรู้จักโรคไบโพลาร์ ผู้ที่เผชิญกับโรคไพโบลาร์ และผู้ดูแลผู้ป่วยในครอบครัว talk show พิเศษจาก Social influencer และมีการจัดนิทรรศการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับโรค วิธีการดูแล วิธีการรักษาอีกด้วย