A- A A+

เมนู

S 11780239 

     1 มกราคม 2562 รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม พร้อมด้วยภริยา และเจ้าหน้าที่ ศูนย์คุณธรรม ร่วมทำบุญตักบาตรเกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | มังกรทอง | มือถือฟรี | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลาปีใหม่พุทธศักราช 2562 ซึ่งจัดโดยกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เพื่อ “สร้างความสุขทั้งกายและใจ สร้างพลังให้ชีวิต และเสริมสร้างสิริมงคลให้แก่คนไทยทั้งชาติ”

     ทั้งนี้ รศ.นพ.สุริยเดว ได้กล่าวอวยพรปีใหม่แก่พี่น้อง ภาคีเครือข่ายศูนย์คุณธรรม และประชาชนชาวไทย “ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และ อาราธนาทุกหลักธรรมทางศาสนาที่ ทุกท่าน เคารพบูชา ดลบันดาลให้ทุกๆท่าน ที่กำลังร่วมแรงร่วมใจทำความดี ประสบแต่ความสุขความเจริญ ทั้งร่างกายจิตใจ
น้อมนำเอา ความ #พอเพียง #วินัย #สุจริต #จิตอาสา มาดำเนินชีวิต เพื่อความผาสุขที่มีในจิตใจเกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | มังกรทอง | มือถือฟรี | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลาเองที่จะส่งผลทั้งต่อตนเองและคนรอบข้างให้มีความสุขร่วมกัน ขอให้เป็นปีแห่งคุณธรรมความดี ในหัวใจของทุกคน

     การเริ่มต้นปี ด้วยการทำความดีตั้งแต่วินาทีแรกของปีใหม่ ก็เปรียบเสมือนกับได้ตั้งมั่นประกอบคุณงามความดี นำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ไปสู่การปฏิบัติ เป็นอานิสงส์ครั้งยิ่งใหญ่ที่ก่อให้เกิด “ความสงบ สติ สมาธิ และปัญญา” เพื่อให้ปีพุทธศักราช 2562 เป็น “ปีกุนหมูอยู่ยั่งยืน” ดังที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานไว้ให้คนไทยอย่างแท้จริง.