A- A A+

เมนู

005 

       วันที่ 12 มกราคม 2562 นางสาววราภรณ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้จัดการฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย นางสาววิชดา นฤวรพัฒน์ รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม และเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม ร่วมจัดเกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | มังกรทอง | มือถือฟรี | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลาวันเด็กแห่งชาติ 2562 กระทรวงวัฒนธรรม ณ ลานกลางแจ้งศูนย์วัฒนธรรมแห่งเกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | มังกรทอง | มือถือฟรี | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลา ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม โดยมุ่งเผยแพร่คุณธรรมพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ผ่านเกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | มังกรทอง | มือถือฟรี | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลา Give And Take : แค่รู้วิธีให้ คนรับได้เท่าไหร่ คนให้ได้มากกว่า “เปลี่ยนจากผู้รับเป็นผู้ให้ สร้างหัวใจจิตอาสาน้ำใจแบ่งปัน” ร่วมกับภาคีเครือข่ายจิตอาสา BAD ATTITUDE และส่งเสริมให้เด็กไทยเรียนรู้คุณธรรมในรูปแบบพฤติกรรมดี เช่น การช่วยกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอดมรดกทางศิลปวัฒนธรรมชาติไทยให้มั่นคงและส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีค่านิยมการทำงานเพื่อสังคม (จิตอาสา) สอดคล้องกับคำขวัญวันเด็ก ปี พ.ศ. 2562 ที่ว่า “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนชาติ”

       สำหรับเกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | มังกรทอง | มือถือฟรี | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลา Give And Take : แค่รู้วิธีให้ คนรับได้เท่าไหร่ คนให้ได้มากกว่า ประกอบด้วย “จิตอาสา พับถุงยาพอเพียง” เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลประจำจังหวัดสระบุรี และ “จิตอาสา กู้ชีพเบื้องต้นด้วย CPR AED” เรียนรู้ทักษะการช่วยชีวิตคนด้วยการกู้ชีพเบื้องต้น CPR AED จากทีม BAD ATTITUDE เจ้าของสโลแกน Super Hero ไม่ต้องมีพลัง ไม่ต้องมีอุปกรณ์พิเศษ มีแค่ “2มือ” ศูนย์คุณธรรมขอขอบคุณผู้สนับสนุน ทีมงาน BAD ATTITUDE เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | มังกรทอง | มือถือฟรี | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลาเจริญเคเบิลทีวี สนับสนุน ลูกโป่ง 100 ใบ เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | มังกรทอง | มือถือฟรี | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลายูไนเต็ดฟู้ด จำกัด สนันสนุนขนม เซี่ยงไฮ้ จำนวน 1,000 ชิ้น เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | มังกรทอง | มือถือฟรี | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลา สยามวอเตอร์คราฟ จำกัด สนับสนุน รถ สำหรับโชว์ และให้เด็ก ๆ ถ่ายภาพในงาน 1 คัน สำหรับการร่วมเกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | มังกรทอง | มือถือฟรี | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลาในครั้งนี้.

 

ชมภาพเกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | มังกรทอง | มือถือฟรี | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลาเพิ่มเติม คลิก


ผู้เขียนเกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | มังกรทอง | มือถือฟรี | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลา : วิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังคม

เรียบเรียงเกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | มังกรทอง | มือถือฟรี | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลา : วิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังคม