A- A A+

เมนู

60200 

 

           วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม ร่วมบันทึกเทปรายการฮีโร่ต้านโกง ตอน “ คุณธรรมแห่งเกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | มังกรทอง | มือถือฟรี | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลาเกาะทัง ” ตามแผนบูรณาการร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์ (NBT) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ณ เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | มังกรทอง | มือถือฟรี | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลาเกาะทัง ตำบลนาโหนด จังหวัดพัทลุง
          ทีมงานเข้าพบและสัมภาษณ์ คุณเตือนใจ ชูอักษร ผู้จัดสร้างห้องสมุดใต้ถุนเกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | มังกรทอง | มือถือฟรี | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลา ภายใต้ศูนย์เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | มังกรทอง | มือถือฟรี | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลาชุมชนเกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | มังกรทอง | มือถือฟรี | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลาเกาะทัง ถึงกระบวนการสร้างและความคิดเบื้องหลังในการสร้างห้องสมุดใต้ถุนเกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | มังกรทอง | มือถือฟรี | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลา ห้องสมุดรถเข็น รวมทั้งการสร้างพื้นที่เสรีที่เด็ก ๆ ได้ใช้ทำเกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | มังกรทอง | มือถือฟรี | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลาร่วมกัน ทั้งการวาดรูป การทำโปสการ์ดใบไม้ อ่านหนังสือ เล่านิทาน รวมทั้งการรำมโนราห์ ฯลฯ การสร้างห้องสมุดรวมทั้งพื้นที่เสรีถือเป็นการสรรค์สร้างพื้นที่เล็ก ๆ ให้มีคุณค่ามหาศาล เพราะพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ ๆ มีการส่งเสริม สรรค์สร้างจินตนาการความรู้ให้เด็กที่เปรียบเหมือนต้นกล้าน้อย ๆ ให้ได้รับความรู้ และเรียนรู้เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | มังกรทอง | มือถือฟรี | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลาที่ดี พร้อมทั้งได้ฝึกวินัย ความซื่อสัตย์ ความสุจริต และคุณธรรมด้านต่าง ๆ ที่ล้วนแต่เป็นการส่งเสริมให้เด็ก ๆ เติบโตไปในทิศทางที่ดี และเป็นคนดีของสังคม


เขียนเกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | มังกรทอง | มือถือฟรี | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลา :  นางสาววีนัส เวลาดี / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังคม

ถ่ายภาพ : นายจักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังค