A- A A+

เมนู

60609 

 

          วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม ร่วมบันทึกเทปรายการฮีโร่ต้านโกง ตามแผนบูรณาการร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์ (NBT) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ณ เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | มังกรทอง | มือถือฟรี | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลาต้นบากราษฎร์บำรุง จังหวัดตรัง
          ทีมงานเข้าพบ นายสุรพล มุสิกพันธ์ ผู้อำนวยการเกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | มังกรทอง | มือถือฟรี | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลาต้นบากราษฎร์บำรุง เพื่อสัมภาษณ์รายการฮีโร่ต้านโกง ตอน “ เด็กรุ่นใหม่ไม่ทนต่อการทุจริต ” โดยทางเกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | มังกรทอง | มือถือฟรี | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลาเริ่มสร้างวินัยให้กัเกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | มังกรทอง | มือถือฟรี | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลาักเรียน ด้วยการส่งเสริมการสร้างวินัยการถอดรองเท้า วินัยในการรับประทานอาหาร รวมทั้งวินัยด้านอื่น ๆ ซึ่งส่งผลให้นักเรียนทุกคนมีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์และมีคุณธรรม อีกทั้งทางเกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | มังกรทอง | มือถือฟรี | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลายังมีการส่งเสริมกระบวนการสร้างสายสัมพันธ์ ความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองกับเกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | มังกรทอง | มือถือฟรี | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลา ซึ่งกระบวนการดังกล่าวส่งผลให้เกิดความรัก ความผูกพันธ์และความสามัคคีระหว่างเกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | มังกรทอง | มือถือฟรี | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลา เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | มังกรทอง | มือถือฟรี | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลาและผู้ปกครอง


เขียนเกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | มังกรทอง | มือถือฟรี | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลา :  นางสาววีนัส เวลาดี / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังคม

ถ่ายภาพ : นายจักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังคม